Reminder algemene ledenvergadering 2023

Op woensdag 8 februari 2022 om 20.00 uur zal de Oranjevereniging haar Algemene Ledenvergadering houden in het schoolhuis.

Wilt u meepraten over wat de Oranjevereniging organiseert of meestemmen over voorstellen die op de jaarvergadering ter stemming worden gebracht? Dan bent u van harte welkom.  

Er zal verslag worden uitgebracht over het afgelopen jaar.  
Ook is het een uitstekende gelegenheid om de vereniging beter te leren kennen. 
Uw interesse wordt zeer op prijs gesteld!