ONLINE PROGRAMMA KONINGSDAG

Kinderbingo Om 19.00 uur is er een online bingo. We beginnen met een ronde voor de kinderen. Hou de kaarten dus bij de hand en let goed op. Misschien win je wel een leuke prijs.
 
Ultieme Wouwenaar Na de kinderbingo wordt uw kennis over ons mooie dorp getest. Aan de hand van 10 vragen gaan we, ook online, bepalen wie de nieuwe Ultieme Wouwenaar wordt. De winnaar mag zich een jaar lang eigenaar noemen van de wisselbokaal. De winnaar wordt bekend gemaakt na de laatste ronde van de bingo. Het antwoord formulier is hier te vinden:
 
Bingo Als afsluiting van deze tweede thuisblijf-Koningsdag volgt er een ronde bingo voor de volwassenen. De bingokaart heeft u vanmorgen gekregen. Log in en speel mee! Aansluitend zal bekend worden gemaakt wie wij mogen kronen als Ultieme Wouwenaar.
Aan bovenstaande activiteiten is mee te doen via onderstaande link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwNTdjMmMtOTNkMi00YzNiLWEzMzMtYzg2OTYyMjYwZTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b26c42-6330-48f5-b714-7694e3c57f05%22%2c%22Oid%22%3a%221052a195-a495-4909-b6ff-4f7ecc436dd0%22%7d