Kinderbingo Koningsdag

Op De Kinderarcke hebben alle kinderen vrijdag een bingokaart gekregen. Op Koningsdag zullen wij een online bingo houden, met om 19.00 uur een kinderronde. Check onze website voor de deelnamelink.
Kinderen die geen bingokaart hebben omdat ze elders op school zitten, kunnen deze ophalen op Herenweg 117. 
Speel mee voor leuke prijzen!
 
Aan de bingo kan je meedoen door onderstaande link in de zoekbalk te kopiëren, dit werkt via microsoft teams dus zorg dat je een account hebt om in te loggen!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcwNTdjMmMtOTNkMi00YzNiLWEzMzMtYzg2OTYyMjYwZTc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b26c42-6330-48f5-b714-7694e3c57f05%22%2c%22Oid%22%3a%221052a195-a495-4909-b6ff-4f7ecc436dd0%22%7d