You are currently viewing Algemene Ledenvergadering OVR op 27-1-2016 – 20:00

Algemene Ledenvergadering OVR op 27-1-2016 – 20:00

woensdag 27 januari 2016, 20:00 

Het bestuur van Oranjevereniging Rijnsaterwoude nodigt alle leden van harte uit op de Algemene Jaarvergadering op

woensdag 27 januari 2016 om 20:00 in de bovenzaal van Het Schoolhuis.

(zaal open en inleesmogelijkheid vanaf 19.45 uur)

Na de vergadering is er gelegenheid om afscheid te nemen van het aftredende bestuurslid Bas Rotteveel

De OVR organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor jong en oud. Naast feesten in relatie met het Koningshuis worden er nog vele andere evenementen georganiseerd. Activiteiten die in ons dorp niet meer weg te denken zijn en heel belangrijk zijn in sociaal oogpunt, omdat de voorzieningen beperkt zijn. Denk aan Koningsdag, het Seniorenuitje, de intocht van Sinterklaas en iedere vijf jaar het Bevrijdingsfeest.

Wilt u meepraten over wat de Oranjevereniging organiseert of meestemmen over voorstellen die op de jaarvergadering ter stemming worden gebracht? Dan bent u van harte welkom. Er zal verslag worden uitgebracht over het afgelopen jaar.
Ook is het een uitstekende gelegenheid om de vereniging beter te leren kennen.
Uw interesse wordt zeer op prijs gesteld!

UW MENING TELT MEE!