Algemene ledenvergadering

Noteer alvast in uw agenda: 

Op woensdag 26 januari 2022 om 20.00 uur zal de Oranjevereniging haar Algemene Ledenvergadering houden. 

Wilt u meepraten over wat de Oranjevereniging organiseert of meestemmen over voorstellen die op de jaarvergadering ter stemming worden gebracht? Dan bent u van harte welkom.  

Er zal verslag worden uitgebracht over het afgelopen jaar.  
Ook is het een uitstekende gelegenheid om de vereniging beter te leren kennen. 
Uw interesse wordt zeer op prijs gesteld!