Skip to main content

Algemene ledenvergadering 25-1-2017

          Het bestuur van Oranjevereniging Rijnsaterwoude nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 25 januari aanstaande om 20:00 uur in Het Schoolhuis. (zaal open en inleesmogelijkheid vanaf 19.45 uur) AGENDA: 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 januari 2016 3. […]

Sinterklaas kleurplaten

De Sinterklaas kleurplaten kunnen weer worden gemaakt. De kleurplaten worden via school meegegeven aan de kinderen en ze zijn ook te printen vanuit de website ( kleurplaat ) De kleuplaten kunnen worden ingeleverd t/m vrijdag 18 november op de Veronique Ouwehand op de Herenweg 117 of bij Alfred Lenting op de Zonnedauwlaan 23. Graag de […]