woensdag 27 januari 2016, 20:00  Het bestuur van Oranjevereniging Rijnsaterwoude nodigt alle leden van harte uit op de Algemene Jaarvergadering op woensdag 27 januari 2016 om 20:00 in de bovenzaal van Het Schoolhuis. (zaal open en inleesmogelijkheid vanaf 19.45 uur) Na de vergadering is er gelegenheid om afscheid te nemen van het aftredende bestuurslid Bas […]